OBJAWY NIEDOSŁUCHU

 • słabe rozumienie mowy innych ludzi, zwłaszcza w hałasie lub grupie
 • problem z lokalizacją dźwięku
 • podgłaśnianie telewizora albo radia
 • problem ze zrozumieniem mowy w głośnikach
 • problem ze zrozumieniem mowy innej osoby, gdy ta nie znajduje się na wprost
 • szumienie, dzwonienie, syczenie i piszczenie w uszach

RODZAJE NIEDOSŁUCHU

niedosluch przewodzeniowy

PRZEWODZENIOWY

Występuje, gdy dźwięk nie może prawidłowo przedostać się do ślimaka w uchu wewnętrznym. Najczęściej spowodowany jest przeszkodą w uchu zewnętrznym albo środkowym. W wielu przypadkach niedosłuch przewodzeniowy jest możliwy do wyleczenia.

Typowe schorzenia prowadzące do przewodzeniowego niedosłuchu to:

 • zatkanie ucha woskowiną
 • zapalenie ucha środkowego (płyn w uchu środkowym)
 • przerwanie ciągłości błony bębenkowej
 • urazy małżowiny i kości skroniowej
 • czynniki dziedziczne.

Niedosłuch przewodzeniowy charakteryzuje się na audiogramie przerwą pomiędzy przewodnictwem kostnym a powietrznym, przy czym przewodnictwo kostne zachowane jest w normie, a powietrzne wykazuje niedosłuch.

niedosłuch odbiorczy wykres

ODBIORCZY

Występuje, gdy w uchu wewnętrznym (ślimaku) albo na początku drogi nerwowej wystąpiły niekorzystne zmiany.

Typowe schorzenia prowadzące do niedosłuchu odbiorczego to:

 • starzenie się
 • stosowanie leków toksycznych dla ucha
 • przebywanie w hałasie przez długi okres czasu
 • czynniki dziedziczne
 • choroby i uszkodzenia okołoporodowe
 • nowotwory.

Niedosłuch odbiorczy charakteryzuje się brakiem przerwy między przewodnictwem powietrznym a kostnym na audiogramie.

wykres z badań niedosłuch mieszny

MIESZANY

Obydwa typy niedosłuchu mogą występować jednocześnie. Są wtedy kombinacją różnych schorzeń.

Niedosłuch mieszany charakteryzuje się na audiogramie występowaniem jednocześnie przerw między przewodnictwem kostnym a powietrznym a także ich brakiem w zależności od badanej częstotliwości.

STOPIEŃ UBYTKU SŁUCHU

Stopień ubytku słuchu określa się za pomocą decybeli, od których pacjent zaczyna słyszeć najcichsze dźwięki dla danej częstotliwości.

 • lekki od 10 do 35 dB
 • umiarkowany od 35 do 70 dB
 • znaczny od 70 do 90 dB
 • głęboki powyżej 90 dB.

Aparatowanie ucha zalecane jest, gdy średnia ubytku słuchu wynosi 40 dB. Ludzka mowa, spokojnym tonem zawiera się w przedziale 20-50 dB.