Czy wiesz że?

Czy wiesz, że ponad 10% ludzi na świecie jest dotkniętych znaczącym ubytkiem słuchu? U jednych osób ma on charakter dziedziczny, u innych może wynikać z choroby ucha, czy ciągłego hałasu otoczenia. Najczęstszą jednak przyczyną wystąpienia niedosłuchu jest naturalny proces starzenia się. Utrata słuchu często występuje powoli, latami, aż w końcu trzeba sobie pomóc. Gdy zauważysz, że powtarzasz „ Słyszę, ale nie rozumiem co do mnie mówisz” i zaczyna zdarzać się to coraz częściej , szczególnie gdy jesteś w grupie lub głośnym otoczeniu, a dźwięki dochodzące z telewizora bądź radia też są niezrozumiałe, jest to ostrzeżenie o ubytku słuchu.

Anatomia ucha:

Jak działa UCHO?

Ucho ludzkie jest bardzo czułym narządem, precyzyjnie dostrojonym do odbioru szerokiego zakresu dźwięków. Działa w nim wiele skomplikowanych mechanizmów. Zakłócenie któregokolwiek z nich może spowodować problemy ze słyszeniem.

ANATOMIA UCHA:

Kształt małżowiny usznej ułatwia wyłapywanie fal dźwiękowych które poprzez przewód słuchowy przekazywane są do błony bębenkowej.

Ucho środkowe składa się z błony bębenkowe oraz trzech niewielkich kosteczek słuchowych: młoteczka, kowadełka i strzemiączka. Kosteczki te odpowiedzialne są za wzmocnienie fal dźwiękowych.

Fale dźwiękowe zamieniane są w ślimaku (uchu wewnętrznym) w impulsy elektryczne. Ślimak zawiera malutkie komórki zmysłowe (słuchowe) i jest wypełniony płynem. Impulsy płyną przez włókna nerwowe do obszaru mózgu, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie oraz interpretację informacji zawartych w sygnałach dźwiękowych.

+ Ucho zewnętrzne

Kształt małżowiny usznej ułatwia wyłapywanie fal dźwiękowych które poprzez przewód słuchowy przekazywane są do błony bębenkowej.

+ Ucho środkowe

Ucho środkowe składa się z błony bębenkowe oraz trzech niewielkich kosteczek słuchowych: młoteczka, kowadełka i strzemiączka. Kosteczki te odpowiedzialne są za wzmocnienie fal dźwiękowych.

+ Ucho wewnętrzne

Fale dźwiękowe zamieniane są w ślimaku (uchu wewnętrznym) w impulsy elektryczne. Ślimak zawiera malutkie komórki zmysłowe (słuchowe) i jest wypełniony płynem. Impulsy płyną przez włókna nerwowe do obszaru mózgu, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie oraz interpretację informacji zawartych w sygnałach dźwiękowych.

Codzienne dźwięki:

Dźwięki mogą być głośne bądź ciche, wysoko- lub niskotonowe. Do dźwięków wysoko tonowych zaliczamy śpiew ptaków, dzwonek do drzwi, gwizd czajnika ( dźwięki o dużej częstotliwości). Dźwięki niskotonowe to dźwięk basu, zatłoczonej ulicy ( dźwięki o małej częstotliwości).

Sygnał mowy jest bardzo dynamiczny , bywa że ciche, wysoko tonowe spółgłoski takie jak „F”, „S”,„T”, mogą być zagłuszane przez głośniejsze niskotonowe samogłoski np. „A”,„O”,„U”. Gdy ktoś powie np. „statua, a Ty usłyszysz enigmatyczne „s_a_ua”, będziesz zmuszony domyślać się znaczenia słowa.

Problemy z komunikacją mają swoje następstwo w izolacji od życia towarzyskiego, i utrudniają prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

WYRÓŻNIAMY 3 RODZAJE NIEDOSŁUCHU:

PRZEWODZENIOWY
Wywołany przez:
– zapalenie ucha środkowego,
– perforacja błony bębenkowej,
– zatkanie przewodu słuchowego woskowiną,
– czynniki dziedziczne,
– choroby lub uszkodzenia okołoporodowe,
– urazy małżowiny, kości skroniowej.

Ubytek słyszenia dźwięków przewodzonych drogą powietrzną- oznacza, że dźwięki nie mogą w prawidłowy, naturalny sposób dotrzeć do ucha wewnętrznego. Na drodze dźwięku do ucha wew. pojawia się przeszkoda w przewodzie słuchowym, błonie bębenkowej, jamie bębenkowej czy w łańcuchu kosteczek słuchowych. Może to być spowodowane nadmiarem woskowiny w uchu, lub wydzieliną w przewodzie słuchowym powstającą w wyniku stanu zapalnego skóry, co z kolei może być skutkiem reakcji alergicznej lub infekcji.

Przyczyną niedosłuchu przewodzeniowego mogą być także uszkodzenia mechaniczne w uchu środkowym, takie jak: perforacja błony bębenkowej lub przerwanie ciągłości łańcucha kosteczek słuchowych. Niedosłuch wywołany zaburzeniami w układzie przewodzącym sięga maksymalnie 50 dB, ale zwykle jest znacznie mniejszy. W większości przypadków ten typ niedosłuchu jest odwracalny, co oznacza że cofa się całkowicie, lub prawie całkowicie kiedy zlikwiduje się jego przyczynę.

ODBIORCZY
Zmysłowo-nerwowy związany z uszkodzeniem komórek w ślimaku, spowodowany:
– naturalnym procesem starzenia,
– stosowaniem leków ototoksycznych (m.in.antybiotyki, leki przeciwbólowe, znieczulające, nasenne, uspokajające, przeciwzapalne),
– przebywanie w intensywnym lub utrzymującym się przez dłuższy czas hałasie,
– czynniki dziedziczne,
– choroby i uszkodzenia okołoporodowe
– nowotwory.

Zwany także niedosłuchem zmysłowo- nerwowym. Spowodowany jest zmianami w uchu wewnętrznym i w początkowej części nerwu słuchowego. Dźwięk dociera do ślimaka, ale nie pobudza prawidłowo komórek słuchowych i nerwu słuchowego. Komórki słuchowe i inne ważne struktury w ślimaku są bardzo wrażliwe na różne czynniki, takie jak wiek, hałas otoczenia, niektóre leki i inne. W innych przypadkach zaburzenia mogą mieć podłoże dziedziczne i ujawniają się zaraz po urodzeniu albo w późniejszym okresie życia.

MIESZANY
Obejmuje równoczesne występowanie zarówno niedosłuchu przewodzeniowego jak i odbiorczego w jednym narządzie słuchu.

Ten typ niedosłuchu to połączenie niedosłuchu typu przewodzeniowego jak i odbiorczego. Przy tego rodzaju niedosłuchu dźwięk nie jest przekazywany z ucha zewnętrznego lub środkowego w sposób normalny do ucha wewnętrznego. Mogą zdarzyć się problemy w uchu wewnętrznym i w wyższych partiach drogi słuchowej.