Nasi specjaliści

Honorata Brodowska – magister ekonomii i dyplomowany Protetyk Słuchu

Od 2011r. prowadzi firmę ELTON APARATY SŁUCHOWE.

Z osobami niedosłyszącymi pracuje od 2003r.

Również w 2003r. obroniła tytuł magistra ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wiedzę i kwalifikacje z zakresu Protetyki Słuchu zdobyła w Studium Techniki Audiologicznej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w 2004r.

Następnie w celu podniesienia kwalifikacji z zakresu Protezowania Słuchu zdała egzamin czeladniczy w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.

Ukończyła również z wynikiem bardzo dobrym kurs Technik Badań Audiologicznych w Klinice Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uzyskała w ten sposób wiedzę z zakresu diagnostyki słuchu u małych dzieci, badań progowych i nadprogowych słuchu oraz badań obiektywnych, czyli audiometrii impedancyjnej, otoemisji akustycznej i słuchowych potencjałów wywołanych.

Obok pracy na stanowisku Protetyka Słuchu zdobyła tytuł Master of Business Administration na Podyplomowych Studiach Uniwersytetu Szczecińskiego.

Stale poszerza swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w konferencjach laryngologicznych oraz tych organizowanych poprzez producentów aparatów słuchowych i Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu.

Jej pasja to góry, a w szczególności wspinaczka wysokogórska.

Olga Kuś – specjalista dyplomowany Protetyk Słuchu

Od 2013r. pracuje w zawodzie Protetyka Słuchu, wykonuje pełen zakres badań audiologicznych oraz dopasowuje aparaty słuchowe.

Dyplom Protetyka Słuchu zdobyła w Studium Kształcenia Kadr w Bydgoszczy.

W celu poszerzenia swojej wiedzy na temat badań słuchu ukończyła kurs Technik Badań Audiologicznych w Klinice Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zdobyte kwalifikacje pozwoliły na poszerzenie swojej wiedzy z zakresu diagnostyki słuchu u małych dzieci, badań progowych i nadprogowych słuchu oraz badań obiektywnych, czyli audiometrii impedancyjnej, otoemisji akustycznej i słuchowych potencjałów wywołanych.

Stale poszerza swoją wiedzę na temat nowości technologicznych w aparatach słuchowych i ich dopasowania na szkoleniach organizowanych przez producentów aparatów słuchowych.

Duże zaangażowanie w wykonywaną pracę i dobry kontakt z pacjentem to jest to co ją wyróżnia, w wolnym czasie pochłania ją życie rodzinne i pasja do gotowania.

Alicja Podolak – specjalista dyplomowany Protetyk Słuchu

Tytuł magistra i dyplom Protetyka Słuchu zdobyła na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dodatkowo zdobyła tytuł Audiofonologa w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 2018 r. pracuje w naszym zespole w zawodzie Protetyka Słuchu, wykonuje pełen zakres badań audiologicznych i dopasowuje aparaty słuchowe.

Praktyki zdobyła w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie w Pracowni Audiometrii oraz w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy w Klinice Foniatrii i Audiologii.

Swoją wiedzę dotyczącą dopasowania aparatów słuchowych poszerza poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez producentów aparatów słuchowych.

Lubi pracę z ludźmi, ma bardzo dobry kontakt z pacjentami i nie boi się nowych wyzwań.

Miłośniczka podróży i dobrej książki.