nagroda elton aparaty sluchowe

Firma Elton Aparaty Słuchowe od lat otrzymuje nagrody oraz wyróżnienia od strony różnorodnych organizacji oraz innych przedsiębiorstw. Do swoich osiągnięć może zaliczyć:

  • Podziękowania za owocną współpracę i wyniki sprzedaży od firmy Oticon w 2015 roku
  • Podziękowania za znaczący wzrost sprzedaży od firmy Oticon w 2016 roku
  • Nagroda dla firmy najbardziej otwartej na nowy paradygmat w protetyce słuchu — sprzedaż aparatów Oticon Opn w 2017 roku
  • Nagroda za dynamiczny rozwój firmy i wzrost sprzedaży aparatów słuchowych firmy Oticon w 2017 roku
  • Podziękowania za owocną współpracę i wyniki sprzedaży od firmy Oticon w 2018 roku
  • Certyfikat Profesjonalny Protetyk Słuchu 2018 od firmy Sivantos
    Nagroda dla firmy najbardziej otwartej na nowy paradygmat w protetyce słuchu — sprzedaż aparatów Oticon Opn w 2019 roku

Od początku swojego istnienia Elton Aparaty Słuchowe otrzymuje także akredytację Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu (PSPS). Głównym kryterium jej otrzymania jest posiadanie ważnej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielaniu świadczeń w zakresie zaopatrywania w wyroby medyczne oraz stosowanie procedur dopasowania aparatu słuchowego zatwierdzonego przez PSPS.

W ciągu roku nasi protetycy odbywają różnorodne szkolenia z zakresu protetyki słuchu oraz audiologii, zapoznając się z najnowszymi technologiami oraz metodami badań słuchu.

certyfikat elton aparaty sluchowe