Badanie słuchu – ustalenie wady słuchu i jej przyczyny

 

Zarówno w diagnostyce laryngologicznej, jak i podczas doboru aparatu słuchowego wykonuje się szereg badań, pozwalających ustalić skalę wady oraz jej przyczynę. W przychodni oraz punkcie protetycznym proponujemy szeroki zakres badań słuchu mających na celu ustalić stopień ubytku słuchu oraz jego przyczynę, dzięki czemu możemy zapewnić Pacjentom możliwie najwyższą satysfakcję z zakupionego aparatu.

Poniżej prezentujemy rodzaje wykonywanych badań słuchu.

 

Audiometria tonalna

wykresy z badań

Miejsce wykonywania: Elton Aparaty Słuchowe
Czas trwania: 15-30 minut

Badanie jest wykonywane BEZPŁATNIE.

Audiometria jest podstawowym badaniem diagnostycznym, dzięki któremu można wyznaczyć minimalny próg słyszenia dla każdego ucha osobno. Podczas badania Pacjent siada w wyciszonej kabinie, a na jego głowę są zakładane słuchawki, przez które następnie są puszczane dźwięki o różnej częstotliwości oraz głośności na ucho prawe lub lewe.

Audiometria mowy

wykresy z badań

Miejsce wykonywania: Elton Aparaty Słuchowe
Czas trwania: 30-45 minut

Badanie jest wykonywane BEZPŁATNIE podczas dopasowywania aparatu.

Audiometria mowy jest kolejnym badaniem wykonywanym przy dopasowywaniu aparatu kompensującego słuch. Polega na umieszczeniu Pacjenta w kabinie i założeniu na jego głowę słuchawek. Następnie, za ich pomocą, do każdego ucha są puszczane proste wyrazy a zadaniem pacjenta jest ich powtórzenie. Badanie wykonuje się dla kilku poziomów głośności, a wyniki określa w procentach dla każdej z głośności.

Tympanometria impedancyjna

Miejsce wykonania: Miniklinika w Koszalinie
Czas trwania: do 15 minut

Badanie to sprawdza funkcje działania ucha środkowego. Zaliczana jest do obiektywnych badań, tj. takich, gdzie jego wynik jest niezależny od współpracy pacjenta i wyklucza błędy mogące powstać z celowej bądź przypadkowej ingerencji osoby badanej. Jest polecane przede wszystkim jako skuteczny sposób zdiagnozowania wad słuchu i zapalenia ucha środkowego u dzieci. W trakcie jego wykonywania jest rejestrowane wychylenie błony bębenkowej, tj. cienkiej struktury oddzielającej przewód słuchowy od ucha środkowego. Do wychyleń dochodzi pod wpływem zmiany ciśnienia i bodźców akustycznych. Dzięki uzyskaniu danych mierzalnych badanie zalicza się do obiektywnych. Jak już wspomniano – pozwala sprawdzić choroby słuchu u najmłodszych pacjentów.

Otoemisja akustyczna

raport z testu dpoae

Miejsce wykonania: Miniklinika w Koszalinie
Czas trwania: do 15 minut

Otoemisja akustyczna bada podstawowe funkcje działania ślimaka, który znajduje się w uchu wewnętrznym. Wyniki są podawane w formie DPgramu, przy czym dla każdej częstotliwości słyszenia jest określane działanie ślimaka – poprawne, czy też nie.