niedosłuch

Jak poradzić sobie z niedosłuchem?

Upośledzenie słuchu wielu z nas może kojarzyć się z poważnym pogorszeniem jakości życia. Jednak niedosłuch nie skazuje nas na złej jakości życie, ponieważ jeżeli w dobry sposób sobie z nim poradzimy, będziemy mogli w dalszym ciągu czerpać radość z życia. Niedosłuch może być wadą posiadaną już od urodzenia, jednak może on być skutkiem wypadku lub też postępującej utraty słuchu spowodowanej chorobą, lub starością. Warto poznać metody na radzenie sobie z niedosłuchem.