Badania słuchu wykonywane są dla osób dorosłych i dzieci w celu określenia rodzaju i wielkości ubytku słuchu.

Naszym pacjentom oferujemy szeroki zakres badań słuchu:

  • Otoskopia
  • Audiometria tonalna
  • Audiometria mowy
  • Audiometria zabawowa
  • Audiometria impedacyjna (tympanometria)
  • Próby nadprogowe
  • Otoemisja akustyczna DPOAE
  • Test słuchu Online ⇓⇓⇓

Test słuchu:

Badanie słuchu online nie jest narzędziem diagnozującym ubytek słuchu. Osoby podejrzewające u siebie ubytek słuchu powinny zawsze skontaktować się ze specjalistą. Celem badania online jest jedynie pomoc w określeniu czy nasz słuch powinien zostać profesjonalnie zbadany i oceniony przez protetyka słuchu.

Jeżeli powyższy test wykazał niedosłuch, zapraszamy do naszego gabinetu ELTON na dokładniejsze, wykonane przez specjalistów w kabinie ciszy badanie słuchu.