Obecnie każdej osobie ubezpieczonej po 26 r.ż. przysługuje dofinansowanie raz na 5 lat, natomiast do 26 r.ż. raz na 3 lata. W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności dodatkowo można ubiegać się o refundację z Centrum Pomocy Rodzinie.

Refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia do dwóch aparatów słuchowych wynosi 1400 zł, a do dwóch wkładek usznych – 100 zł, natomiast dla osób do 26 r.ż. do dwóch aparatów słuchowych – 4000 zł i do wkładek usznych – 120 zł.

Ogólna łączna kwota refundacji to 1500 zł lub 4120 zł

Jak otrzymać dofinansowanie na aparaty słuchowe

Badanie słuchu w firmie:

logo_elton-krzywe2

Skierowanie od lekarza rodzinnego do laryngologa

Wystawienie wniosków przez laryngologa na aparat słuchowy i wkładkę uszną

Złożenie powyższych wniosków w

Narodowym Funduszu Zdrowia

ul. Konstytucji 3 Maja 7 75-820 Koszalin

Z zatwierdzonymi wnioskami prosimy o zarejestrowanie się na dopasowanie aparatu słuchowego do:

logo_elton-krzywe2

75-414 Koszalin al.Monte Cassino 13, gab 410, IV piętro

lub

SZCZECINEK, ul.Polna 24,gab. 5
KOŁOBRZEG, ul.Łopuskiego 3,gab. 24
ŚWIDWIN, ul.Wojska Polskiego 22C,g.105
SŁAWNO, ul.Koszalińska 4,gab. 39

www.elton-sluch.pl
tel.94 345 30 04,
tel.kom. 509 104 906

+ Krok 1

Badanie słuchu w firmie:

logo_elton-krzywe2

+ Krok 2

Skierowanie od lekarza rodzinnego do laryngologa

+ Krok 3

Wystawienie wniosków przez laryngologa na aparat słuchowy i wkładkę uszną

+ Krok 4

Złożenie powyższych wniosków w

Narodowym Funduszu Zdrowia

ul. Konstytucji 3 Maja 7 75-820 Koszalin

+ Krok 5

Z zatwierdzonymi wnioskami prosimy o zarejestrowanie się na dopasowanie aparatu słuchowego do:

logo_elton-krzywe2

75-414 Koszalin al.Monte Cassino 13, gab 410, IV piętro

lub

SZCZECINEK, ul.Polna 24,gab. 5
KOŁOBRZEG, ul.Łopuskiego 3,gab. 24
ŚWIDWIN, ul.Wojska Polskiego 22C,g.105
SŁAWNO, ul.Koszalińska 4,gab. 39

www.elton-sluch.pl
tel.94 345 30 04,
tel.kom. 509 104 906