Zarówno w diagnostyce laryngologicznej oraz podczas doboru aparatu słuchowego wykonuje się szereg badań, pozwalający ustalić stopień niedosłuchu oraz jego przyczynę. W naszej przychodzi oraz punkcie protetycznym wykonujemy szeroki zakres badań mających na celu ustalić stopień niedosłuchu oraz jego przyczynę, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić pacjentom możliwie najwyższą satysfakcję z zakupionego aparatu.

 

 

AUDIOMETRIA TONALNA

tony

Miejsce wykonywania: Elton Aparaty Słuchowe
Czas trwania: 15-30 minut

Badanie jest wykonywane  BEZPŁATNIE.

Audiometria jest podstawowym badaniem diagnostycznym. Dzięki niemu można wyznaczyć minimalny próg słyszenia dla każdego z uszu, który często się różni (niedosłuch jednostronny). Pacjent podczas niego siada w wyciszonej kabinie. Na jego głowę zakładane są słuchawki, przez które następnie puszczane są dźwięki o różnej częstotliwości oraz głośności na ucho prawe lub lewe.

AUDIOMETRIA MOWY

mowa 1

Miejsce wykonywania: Elton Aparaty Słuchowe
Czas trwania: 30-45 minut

Badanie jest wykonywane BEZPŁATNIE podczas dopasowania aparatu.

Audiometria mowy jest kolejnym badaniem wykonywanym przy dopasowywaniu aparatu słuchowego. Polega na umieszczeniu pacjenta w kabinie. Na głowę zakładane są wtedy słuchawki, przez które na każde z uszu są puszczane proste wyrazy. Zadaniem pacjenta jest powtórzenie ich. Badanie wykonuje się dla kilku poziomów głośności. Wyniki badania określa się w procentach dla każdej z głośności.

TYMPANOMETRIA IMPEDANCYJNA

Miejsce wykonania: Przychodnia
Czas trwania: do 15 minut

Badanie to sprawdza funkcje działania ucha środkowego. Zaliczana jest do obiektywnych badań, tj. takich, gdzie jego wynik niezależny jest od współpracy pacjenta i wyklucza błędy mogące powstać z celowej bądź przypadkowej ingerencji osoby badanej. Polecana przede wszystkim jako skuteczny sposób zdiagnozowania niedosłuchów i zapalenia ucha środkowego u dzieci. Podczas badania, rejestrowane jest wychylenie błony bębenkowej tj. cienkiej struktury oddzielającej przewód słuchowy od ucha środkowego. Do wychyleń dochodzi pod wpływem zmiany ciśnienia i bodźców akustycznych. Dzięki uzyskaniu danych mierzalnych badanie zalicza się do obiektywnych. Pozwala to sprawdzić choroby słuchu u najmłodszych pacjentów.

OTOEMISJA AKUSTYCZNA

otoa

Miejsce wykonania: Przychodnia
Czas trwania: do 15 minut

Otoemisja akustyczna bada podstawowe funkcje działania ślimaka, który znajduje się w uchu wewnętrznym. Wyniki podawane są w formie DPgramu. Dla każdej częstotliwości określane jest, czy ślimak działa poprawnie.